V 38. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2023/2024  v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Otázky mali jednoznačnú odpoveď a na vypracovanie odpovedí bol stanovený časový limit. Súťažiaci mohli používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Do súťaže boli zapojení žiaci II. A,  II.B, II. C, II. D.. Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť  ich k samostatnej tvorivej činnosti a k reprezentácií školy.

V jednotlivých triedach bolo nasledovné umiestnenie podľa počtu získaných bodov:

II. A trieda:       1. Miroslav Kováč

                           2. Šimon Brišák

                           3. Tobias Mišek

II. B trieda:       1. Stanislav Hrkel

                           2. Šimon Hubený

                           3. Rafael Vnenčák

II. C trieda:      1. Radek Andrišák

                          2. Alexander Štít

                          3. Anton Babečka

II. D trieda:     1. Jakub Korytiak

                         2. Matúš Berešík

                         3. Ondrej Hradský

Za správne odpovede bolo maximálne 30 bodov.

Absolútnym víťazom sa stal Matúš Stanislav Hrkeľ z II. B s  počtom bodov 23 .

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.

                          V Nižnej 26. 09. 2023                                       Zapísal:  Ing. Nabočík Juraj

lepocreative