Zem je len jedna a má mnoho obyvateľov, ktorí sú už dnes v ohrození života kvôli klimatickým zmenám. Médiá a štát nevenujú tejto téme dostatočnú pozornosť, a to sa musí zmeniť. Klimatický štrajk študentov verejne podporilo 71 environmentálnych a ľudsko-právnych mimovládnych organizácií a nadácií a podporili sme ho aj my. Namiesto školy sme sa v piatok 15.3.2019 stretli na Mariánskom námestí v Žiline, aby sme podporili boj za budúcnosť sveta spoločne so študentmi z viac ako 97 krajín v rámci svetového klimatického štrajku za budúcnosť. Okrem organizátorov a hostí zo zahraničia na klimatickom štrajku vystúpili žiaci aj učitelia, ktorí si uvedomovali akú veľkú váhu má prítomný okamih a ich slová a čas, ktorý netrávime v škole ale na štrajku, na ktorý mala naša planéta právo už dávno pred tým, keď sme si nevšímali dianie a mysleli sme si, že všetko je v poriadku. Ich slová poukazovali na masovú spotrebu mäsa, ktoré produkuje škodlivé plyny do atmosféry, o tom, ako zbytočné sú všetky nekompostovateľné plastové obaly a ako ľahké je začať premýšľať nad dianím a zmeniť aspoň časť svojho bytia na našej planéte. Je dôležité uvedomiť si skutočnosti, ktoré sa naozaj dejú a nie sú to len prehnané názory aktivistov. Ak začneme každý od seba, svet bude krajší. Tak dovoľ sebe a aj iným okolo tebe aby sa im žilo ľahšie a nezatváraj očí, pretože tvoje okolie môžeš zmeniť iba ak zmeníš jeho stred, ktorým si TY.  

lepocreative