Vyhodnotenie školského kola  súťaže  „ZENIT“  v elektronike šk. r. 2022/2023

V 39. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2022/2023  v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Otázky mali jednoznačnú odpoveď a na vypracovanie odpovedí bol stanovený časový limit. Súťažiaci mohli používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Do súťaže boli zapojení žiaci II. A,  II.B, II. C, II. D.. Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť  ich k samostatnej tvorivej činnosti a k reprezentácií školy.

V jednotlivých triedach bolo nasledovné umiestnenie podľa počtu získaných bodov:

II. A trieda:       1. Maroš Gabarík

                           2. Ľubomír Stas

                           3. Patrik Plojhar

II. B trieda:     1. Martin Briš

                           2. Alexander Piták

                           3. Michal Šubjak

II. C trieda:    1. Kristián Polčic

                          2. Tomáš Povala

                          3. Patrik Jagelka

II. D trieda:   1. Marek Šveláň

                         2. Richard Koleják

                         3. Matej Barnáš

Za správne odpovede bolo maximálne 30 bodov.

Absolútnym víťazom sa stal Martin Briš z II. B s  počtom bodov 25 .

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.

V Nižnej 3. 10. 2022                                       Zapísal:  Ing. Nabočík Juraj

lepocreative