Logika vás dovedie z miesta A do miesta B.

 Predstavivosť vás dovedie kam len chcete”. Albert Einstein

42.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti na našej škole je dôkazom toho, že mladí ľudia nie sú ľahostajní k sebe navzájom a ani k životnému prostrediu, v ktorom žijú a budú žiť ich deti. Prinášajú konkrétne návrhy, ktoré aj aplikujú na ekologické materiály. Uvedomujú si, že budovať vlastnú budúcnosť môžu len vtedy , ak priložia svoje tvorivé nápady a aj ich svojím spôsobom realizujú. Stredoškolská odborná činnosť je tvorivá činnosť, ktorá sa realizuje vo svojom voľnom čase. Je preto vzácna, lebo nie všetci mladí ľudia naplno využívajú svoj voľný čas. V tomto školskom roku nás úspešne reprezentovali nasledovní študenti:

Por. číslo Meno a priezvisko žiaka Trieda Názov práce Súťažný odbor Konzultant
1. Samuel Furťo IV.D Dopravníkový pás riadený PLC 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika   Tibor Koňušík
2. Kristína Gerátová II.G Egyptské pyramídy 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie   Ing. Magdaléna Brtková
3. Simona Žuffová II.G Islamské umenie 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie   Ing. Magdaléna Brtková
4. Lea Dzuríková II.G Maľba na textil 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba   Ing. Magdaléna Brtková
5. Eliška Makanová IV.AUG-G Séria autorských kníh 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba   Ing. Magdaléna Brtková
6. Katarína Durčáková IV.AUG Manažérsky set pre dievča 01  Problematika voľného času   Ing. Magdaléna Brtková
7. Kornélia Labudová III.AUG Drevené šperky 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba   Ing. Magdaléna Brtková
8. Oliver Lasok III.AUG Interiérový dizajn 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia   Ing. Magdaléna Brtková
9. Zuzana Polakovičová III.AUG Kôň v službách človeka 01  Problematika voľného času   Ing. Magdaléna Brtková
10. Matúš Kalis III.B Veterná elektráreň 05  Životné prostredie, geografia, geológia PhDr. Monika Barčáková
11. Adam Rypák III.B Porovnávanie hudobných žánrov 01  Problematika voľného času   PhDr. Monika Barčáková
12. Lucián Eugen Tomán III.B Drift Trike 01  Problematika voľného času   PhDr. Monika Barčáková
13. Roman Fendek III.B EKO obraz 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba   PhDr. Monika Barčáková
14. David Šprlák IV.B Indukčné zákony prakticky a zábavne 02 Matematika, fyzika Ing. Dušan Venglarčík
15.   Matúš Vrábel IV.C Mobilný strážca priestoru 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika   Ing. Dušan Venglarčík
16. Sarah Kasanová , Rebeka Tmáková II.G Impairment 06 Zdravotníctvo a farmakológia     Ing. Magdaléna Brtková

Nebojte sa pomalého pokroku.

Bojte sa toho, keď stojíte na mieste. čínske príslovie

Vymenovaným študentom prajeme veľa úspechov na regionálnom kole SOČ v Dolnom Kubíne dňa 13.03.2020

Vypracovala :

Ing. Magdaléna Brtková /školský a okresný koordinátor SOČ/

V Nižnej: 06.03.2020

lepocreative