Program: Erasmus+, K2, strategické partnerstvá

Trvanie: 1.9. 2018 – 30.8. 2020

Partneri: Slovensko, Estónsko, Taliansko

Spojená škola Nižná je od 1. 9. 2018 partnerom projektu Erasmus+ K2 „ Zackathon“. Je to projekt strategického partnerstva rôznych vzdelávacích inštitúcií zo Slovenska, Estónska a Talianska. Hlavnými témami projektu je hľadanie možností ako pracovať s „generáciou Z“, a ako podporovať vo vzdelávaní rozvoj ich podnikateľských zručností na komunitnej úrovni.

V priebehu dvoch rokov sa učitelia a žiaci mali možnosť zúčastniť   troch študijných návštev v partnerských krajinách, a 2 medzinárodných školení . Medzinárodné školenie, ktoré sa konalo v júli 2019 v Estónskom Rõuge bolo zamerané na rozvoj priamej práce s mladými prostredníctvom profesionálnych koučovacích techník, motivácie, kreativity a riadenia zmeny. Druhé školenie sa konalo na prelome októbra- novembra 2019 v Zuberci a bolo zamerané na kreatívne hľadanie inovatívnych podnikateľských nápadov, využitie myšlienkových máp v podnikaní a 30 dňový projekt rozbehnutia podnikania pre mladých.

Vo februári 2020 sa ešte skupina študentov s vyučujúcimi zúčastnia študijnej návštevy v meste Talin a na juhu  Estónska, kde navštívia rôzne startupy  a podporné vzdelávacie organizácie pre mladých.

Výstupným materiálom celého projektu bude dokument „ Komunitný model podpory podnikania mladých“, ktorí bude reflektovať podmienky podnikania a výstupy projektu v horských vidieckych oblastiach regiónov Orava ( Slovensko), Abruzzo ( Taliansko) a Võru ( Estónsko).

Mgr. Katarína Pilárová

lepocreative