Vedieť hospodáriť s peniazmi – naučiť sa pokryť nevyhnutné životné náklady,  dopriať si, ale aj niečo ušetriť a vytvoriť si tak finančnú rezervu do budúcna – to si vyžaduje osobnú disciplínu a zodpovednosť pri riadení osobných financií.

V rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti to prišiel našim žiakom demonštrovať lektor spoločnosti Partner´s Group SK p. L. Vajduliak – senior consultant. V rámci svojej prednášky predniesol žiakom komplexný pohľad na naše osobné financie a inštruoval ich k príprave vlastného osobného finančného plánu ušitého na mieru, ktorý budú môcť využívať i v budúcnosti pri adaptácii na ich nové finančné možnosti a podmienky podľa budúcich príjmov.

                                                                             Ing. Pikulíková

lepocreative