Dňa 20.11. 2019 sa na našej škole realizoval workshop programovanie microbitov. Workshop realizovala lektorka z organizácie Aj TY v IT, ktorej primárnym cieľom je vzbudiť záujem a motivovať dievčatá k práci v IT sektore. Občianske združenie Aj TY v IT sa zaoberá výlučne vzdelávaním dievčat a žien v rôznych oblastiach IT. Na workshope sa žiačky zoznámili s micro:bitom (micro pc) a pomocou grafických blokov si naprogramovali jednoduché úlohy, pričom nebola potrebná žiadna znalosť programovania. Úlohy pozostávali z niekoľkých častí napr. naprogramovanie microbitu a jeho display-a, pripojenie led-ky a naprogramovania prerušovaného blikania, prvé vytvorenie svojho elektrického obvodu – vytvorenie svietiacej pohľadnice a na záver workshopu pripojenie reproduktora a tvorba hudby na reálnom ovocí.

Veríme, že kreatívne ladený workshop bude žiačky z oboch organizačných zložiek našej školy naďalej motivovať k rozvíjaniu IT zručností. Žiačky zo Školy umeleckého priemyslu motivovať k objavovaniu možností využitia nadobudnutých poznatkov a zručností, pri tvorbe nekonvenčných ideí v oblasti umeleckého priemyslu (reklama, grafický a produktový dizajn a pod.) a to nielen na hodinách umeleckej prípravy, ale aj  prípravy na budúce povolanie. Toto vzdelávanie prinieslo žiačkam z Technickej školy, ďalšiu motiváciu pokračovať v študijnom odbore počítače a počítačové siete a súčasne im pomohlo pozerať sa na programovanie aj z kreatívneho hľadiska.

                                                                               Mgr. M. Medvecký, Ing. M. Vrana

lepocreative