Tak ako každý školský rok, aj tentokrát sa zišli najlepší študenti anglického jazyka na našej škole, aby si zasúťažili v školskom kole olympiády AJ. Z celkového počtu 15 žiakov sa po vyhodnotení písomnej časti, ktorá pozostávala z čítania s porozumením, posluchu, slovnej zásoby a gramatiky, dostalo do užšieho výberu 5 študentov. Tí si zmerali svoje sily v ústnej časti, v ktorej mali vytvoriť príbeh podľa obrázku a viesť dialóg podľa zadania. Úroveň ich konverzačných schopností bola veľmi dobrá a nakoniec sa víťazmi stali títo žiaci:

3. miesto – Michaela Svorenčíková z II.C

2. miesto – Matúš Matušák z II. G

1. miesto – Dominik Volf z II.D

Výhercom srdečne gratulujeme a s víťazovi želáme mnoho úspechov v okresnom kole.

Mgr. Eva Káziková a Mgr. Anna Schweinerová

lepocreative