Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023


I. kolo prijímacieho konania

ŠKOLA UMELECKÉ PRIEMYSLU

1. termín 02.05.2023 (03.05.2023 – iba v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov)

2. termín 11.05.2023 (12.05.2023 – iba v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov)

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ

1.       termín 04.05.2023 (05.05.2023 – iba v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov)

2.       termín 09.05.2023 (10.05.2023 – iba v prípade potreby vzhľadom na počet uchádzačov)

Prihlášky je možné podávať elektronicky cez EduPage alebo poštou do 20.3.2023.


V prípade, že si študent podá dve prihlášky na Strednú odbornú školu technickú, zúčastňuje sa len prvého kola prijímacích skúšok.

 

EDUID školy:

EDUID – Spojená škola Nižná – 100017462

EDUID – Organizačná zložka Stredná odborná škola technická – 100008739

EDUID – Organizačná zložka Škola umeleckého priemyslu – 100008742