Už po štvrtý rok sa na škole umeleckého priemyslu uskutočnila výtvarná súťaž pod názvom ,,Objav svoj talent“, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl.

Aj tento ročník bol veľmi silný a konkurencia žiakov, ktorí prišli ukázať svoju kreativitu, bola naozaj veľká, o čom svedčili aj výherné práce. Mladí umelci súťažili v dvoch kategóriách, ktoré boli rozdelené podľa ročníka, ktorý navštevujú na základnej škole. Svoje nápady tento rok realizovali na tému ,,EKOLÓGIA“. Popri tom ako umelci stvárňovali rôzne problémy a oblasti týkajúce sa ekologickej problematiky dnešného sveta, pre učiteľov základných škôl bol zrealizovaný workshop a prednáška pod vedením našich pedagógov Mgr. Art. Miroslavom Knapom a Mgr. Jánom Suškom. Učitelia sa opäť mohli dozvedieť niečo nové na tému ,,Artefakt a Enviroment“.

Celý workshop bol zameraný na výtvarnú výchovu  základných škôl a jej inovácie v rôznych oblastiach. Myšlienka celého projektu spočíva v hľadaní spôsobov, ako prepojiť základné a stredné školy, pretože si myslíme, že spolupráca s ďalšími školami je veľmi dôležitá. Svedčí o tom fakt, že tento ročník absolvovalo 8 základných škôl, z ktorých prišlo v zastúpení 8 učiteľov a 25 žiakov.

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník, kde náš tým pedagógov bude môcť opäť pripraviť niečo nové a uskutočniť deň plný umeleckého zážitku.

                                                                                                                  

Mgr. Katarína Chomisteková

lepocreative