Žiaci našej školy študijného odboru Programovanie a riadenie CNC strojov sa zúčastňujú odbornej stáže vo firme EDM s.r.o Nižná,kde sa zoznamujú a pracujú na moderných CNC strojoch typu Quaser MV 214. Tento týždeň navštevuje firmu prvá skupina žiakov.                                                                                                                                                                                      PaedDr.Martin Tomaga

lepocreative