,,Aj napriek tomu, že sme nepostúpili, súťaž som si veľmi užil.“ S takýmto pozitívnym pocitom odchádzal z regionálneho kola súťaže Mladý Európan žiak našej školy, Šimon Púček. Spomínaná súťaž sa uskutočnila  8. apríla 2019 v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne a jej organizátorom bolo občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej. Na regionálnom kole tejto celoslovenskej súťaže sa zúčastnili trojčlenné družstvá stredných škôl z Ružomberku a Oravy. Víťazom tohtoročného oblastného  kola Mladého Európana sa stala Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne. Na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium Ružomberok a tretiu priečku obsadila Stredná odborná škola podnikania a služieb Námestovo.  Tesne za víťaznou trojicou skončilo družstvo našej školy, v zložení Samuel Furťo, Šimon Púček a Štefan Matis. Naši reprezentanti zhodnotili svoju účasť na vedomostnej súťaži celoslovenského významu týmito slovami:                                                                                                                                ,,Súťaž bola veľmi zaujímavá. Dozvedel som sa niečo nové o Európe a o Európskej únii. Som rád, že som sa na tejto súťaži zúčastnil. So spoluprácou v tíme som bol nadmieru spokojný. Odporúčam aj iným, aby sa do podobných súťaží zapájali.“ (Štefan Matis, II.D)                        ,,Na  súťaži bola  príjemná atmosféra. Už v rámci prípravy som sa naučil niečo viac o Európskej únii  a o našich možnostiach v nej.“ (Šimon Púček, II.C)                                                                                                                                                                                                                       ,,Súťaž beriem veľmi pozitívne. Síce sme doplatili na čas, a preto sa nám nepodarilo postúpiť ďalej, ale aj tak som si to veľmi užil. Zaujímavá bola forma súťaže,  ale najviac ma potešila príjemná porota a aj súťažiaci.“ (Samuel Furťo, III.D)

Poďakovanie za vzornú reprezentáciu patrí nielen členom nášho trojčlenného družstva, ale aj ich pedagogickému sprievodcovi –  Ing. Vladimírovi Šrobovi.

                                                                                                                                                                                   Miloš Kázik

                                                                                                                                                                                   Foto: Ing. V. Šroba a OZ V.I.A.C.

lepocreative