Kurz Elektrotechnickej Spôsobilosti

Dátum konania: Cena kurzu: 120€ Popis kurzu: Kurz „ Elektrotechnická spôsobilosť „ je zameraný na získanie základných vedomostí potrebných pre činnosť na elektrických zariadeniach do 1000V podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.   Vzdelanie […]