Pod názvom „Literárne zamyslenia“ sme sa vo štvrtok 2.5. 2019 zišli v školskej knižnici, kde naši žiaci testovali svoje vedomosti z literatúry. Knihovník p.Klus v spolupráci s vychovávateľkou p. Smolárovou  pripravili pre súťažiacich otázky z troch tematických okruhov .V súťaži trojčlenných družstiev najlepšie obstáli dievčatá z 3. poschodia v zložení Patrícia Pánisová, Nikola Ganobčíková a Laura Šamíková. Na druhom mieste skončili chlapci z 2.poschodia Viliam Kováč a Oliver Arató, ktorých doplnila Michaela Svorenčíková. Tretí sa umiestnili chlapci zo 4. poschodia a to Marek Zajonc, Marek Červeň a Pavol Zicho. Vydarenú akciu podtrhlo aj výborné občerstvenie, ktoré zabezpečil kolektív školského internátu pri Spojenej škole.  

                                                                                                                                                                                            Anna Smolárová 

lepocreative