Život okolo nás denne prináša množstvo príbehov, žiaľ, aj so zlými koncami. Aby tie príbehy nemali ten zlý koniec je moje povolanie, ktoré som si vybral po absolvovaní štúdia na SOU elektrotechnickom v Nižnej a práci v Tesle Orava. Dnes naplno využívam technické vedomosti a zručnosti získané na strednej škole ako aj pedagogické skúsenosti z vysokoškolského štúdia, pri práci s mladými ľuďmi.

lepocreative