,,Projekt o Štefánikovi mi predstavil jedného z najvýznamnejších Slovákov v histórii. Vďaka nemu som spoznal jeho život, činy a  charakter. Komentár vdýchol výstave život, a preto bola celá akcia  výchovná, náučná a živá. Som hrdý na to, že generál Štefánik bol Slovák ako aj ja.“

Takto zhodnotil Mário Laššák, žiak II.C,  výchovno-vzdelávací projekt  Milan Rastislav Štefánik a jeho stopa v histórii a umení. Týmto projektom  si naša škola pripomenula sté výročie tragickej smrti vzdelanca, astronóma, generála a jedného z osloboditeľov  slovenského národa spod národnostného útlaku. Cieľom projektu bolo priblížiť mladej generácii túto jedinečnú osobnosť a to pútavou formou. Aj preto mohli naši študenti okrem prezentácie, doplnenej o filmové ukážky,  vidieť aj panelovú výstavu, zbierku kníh a časopisov, dobovú tlač a historické mapy. Súčasťou výstavy boli aj výtvarné práce žiakov Strednej umeleckej školy v Nižnej. Mladí adepti umenia v nich spracovali svoj pohľad na Štefánika a vznik prvej Československej republiky. Z uvedených prác najviac zaujala výtvarná práca Petry Majchrovej (II.AUG), ktorá stvárnila tragický záver Štefánikovho života. Svoju účasť v projekte zhodnotila  študentka grafického dizajnu takto: ,,Do výtvarnej časti som sa zapojila preto, aby som mohla túto osobu a jej posledné chvíle podať výtvarne po svojom.“  

Na úspechu celého podujatia mali svoj podiel aj študenti, ktorí prezentovali informácie o Štefánikovi a prednášali literárne ukážky. Svoju novú skúsenosť zhodnotila jedna z lektoriek výstavy, Zuzana Polakovičová (II.AUG) týmito slovami: ,,Dovolím si povedať, že skúsenosť s prezentovaním informácií o tejto slávnej osobnosti mi dala veľmi veľa. Nielenže som sa zlepšila v prezentovaní a naučila sa držať trému pod kontrolou, ale som sa dozvedela aj mnoho zaujímavých vecí o Štefánikovi. Môžem s istotou povedať, že keby som si vytiahla otázku na maturite o Štefánikovi, tak bez problémov zmaturujem. Tým, že som sa podieľala na príprave celej akcie, mohla som sa viac zamyslieť nad Štefánikovým životom a pokúsiť sa ho pochopiť.“

O tom, že takto prezentovaná historická téma môže zaujať i súčasnú mladú generáciu, svedčia aj tieto názory našich žiakov: ,,Tento projekt  zmenil môj pohľad na Štefánikov život a prácu. Nikdy predtým som sa nad jeho osobným životom nezamýšľal tak z hĺbky a  to zmenilo aj môj názor na naše dejiny.“ (Silvester Šálka, I.A) ,,Táto akcia bola veľmi zaujímavá a hlavne náučná. Predtým som vedel o Štefánikovi málo, ale vďaka tomuto podujatiu som sa veľa naučil.“ (Peter Klinovský, I.A) ,,Určite by sa mohlo robiť viac takýchto akcií o rôznych významných ľuďoch. Je super, že sme mohli prispieť aj našimi výtvarnými prácami.“ (Viktória Gogoláková, II.AUG)

Projekt Milan Rastislav Štefánika a jeho stopa v histórii a umení získal ocenenie nielen od žiakov Spojenej školy v Nižnej, ale aj od Vzdelávacej nadácie Jana Husa z Českej republiky. Táto nadácia v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Prahe udelila autorovi a organizátorovi tohto projektu PhDr. Milošovi Kázikovi cenu Labyrint sveta – Cena Vladimíra Jochmanna pre učiteľov. Toto ocenenie je podľa programu českej vzdelávacej nadácie udeľované tým učiteľom, ktorí v študentoch podnecujú záujem o históriu, spoločnosť a ďalšie humanitné témy a ktorých vzdelávacie aktivity môžu byť inšpiráciou pre ďalších učiteľov, majú dlhodobejší charakter a sú z hľadiska bežnej výučby nadštandardné.

Aj keď projekt o veľkom Slovákovi z ,,malého“ Slovenska je časovo ohraničený, jeho odkaz pre nás ostáva. Múdro a výstižne ho sformuloval geniálny slovenský esejista, Alexander Matuška  a možno platí dnes viac ako pred rokmi: ,,Čo nám odkazuje ako Slovákom?… Učí nás nebáť sa malosti zemepisnej; zaväzuje nás k službám rodu, za ktoré sa neplatí; zdôrazňuje, že niet slobody, kde niet vzdelania a charakterov; zaklína nás bdieť nad tým, aby neprišli nazmar znoj a krv tých pred nami…“

Miloš Kázik

lepocreative