Bude z Teba odborník na  elektrickú energiu vyrobenú klasicky alebo fotovoltickými panelmi. Túto čistú alebo zelenú energiu budeš vedieť využívať v rodinných domoch alebo v priemysle. Môžeš mať vlastnú živnosť, pretože získaš aj Výučný list a samozrejme nič Ti nebráni študovať na VŠ energetiku 3. tisícročia.

lepocreative