Dňa 25.septembra 2019 sa žiaci 1.ročníka zúčastnili školskej akcie s názvom „Mediálna výchova“, ktorý organizovala firma z Prešova s názvom Škola na kolesách. Program bol prezentovaný zážitkovou formou v neformálnej atmosfére zameraný na históriu médií, masmédiá, ich výhody a nevýhody, kyberšikanu a praktické prostriedky ako sa jej brániť.

Mediálnou výchovou získavajú mladí ľudia kritický a rozlišujúci postoj voči médiám. Jej cieľom je vychovať emancipovaných občanov, schopných vytvoriť si svoj vlastný názor na základe prijatých informácií, prijímať, analyzovať a hodnotiť širokú škálu mediálnych obsahov.


Tamara Adámusová

lepocreative