Kreativita mladých grafikov je súťažná prehliadka, ktorá vznikla z potreby prezentácie výsledkov tvorby mladých grafikov, propagačných grafikov, fotografov a dizajnérov, z potreby zvýraznenia práce stredných umeleckých škôl, škôl úžitkového výtvarníctva, spojených škôl a stredných odborných škôl, ktoré majú umelecké odbory a v neposlednej miere ako podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu mladého človeka. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Je to jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov stredných škôl. Ide o súťaž, ktorá sa vyhlasuje každoročne.
Poslaním súťaže Kreativita mladých grafikov je prezentácia tvorby mladých grafických tvorcov – študentov stredných umeleckých škôl, škôl úžitkového výtvarníctva, spojených škôl a stredných odborných škôl, ktoré majú umelecké odbory. Cieľom je vyhľadávať talentovaných žiakov pre odbornú prácu, rozvíjať ich tvorivosť, inšpirovať ich pre štúdium na vysokých školách, podporiť rozvoj ich kreatívneho myslenia, výtvarného cítenia, manuálnych zručností a samostatnú tvorivú činnosť.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Usporiadateľom súťaže je : 
Spojená škola, Hattalova 471, 027 43, Nižná. 
Tel.: 043/5381 405 
Fax.: 043/5382 148 
e-mail: ssnizna@ssnizna.sk 
www.ssnizna.sk