X. ročník Kreativity mladých grafikov

Uplynul ďalší rok a opäť prišiel čas dať priestor na vyjadrenie svojej kreativity a fantázie mladým umelcom. Mesiac apríl sa už tradične spája s touto súťažou a inak tomu nebolo ani tento rok. Tento ročník súťaže však bol o čosi iný a výnimočnejší ako tie ostatné. Veľké písmeno X, ktoré je zároveň rímskym označením pre číslo 10 sa stalo dôstojným reprezentantom jubilejného výročia súťaže. Novovytvorené logo súťaže a netradičný štvorcový formát katalógu víťazných prác, len ďalej  podčiarkujú výnimočnosť tohto ročníka. X. ročník so sebou priniesol aj skvelé výsledky. Do súťaže sa spolu zapojilo viac ako 12 stredných škôl z celého Slovenska a bolo zaslaných takmer 140 súťažných prác. Toto obrovské číslo nie je len vyjadrením veľkého záujmu zo strany mladých kreatívcov, ale zároveň vyjadruje akú neľahkú úlohu mala porota pri výbere prác. Vďaka vysokej kvalite súťažných prác bolo udelených 41 diplomov vrátane čestných uznaní a špeciálnych cien. Prvou odmenou za skvelú prácu bol výnimočný zážitok. Tým zážitkom bola atraktívna a špeciálna prehliadka Oravského hradu bez davu turistov mimo turistickej sezóny. Okrem prehliadky sa žiaci zúčastnili výtvarného workshopu v rytierskej sále Oravského hradu. Veľkým dňom pre všetkých ocenených kreatívcov bol piatok 27. 04. 2018. Mladí tvorcovia si v tento deň počas slávnostného ceremoniálu v hoteli Arman v Nižnej prevzali ceny za svoju skvelú prácu. Slávnostný ceremoniál udeľovania cien otvoril úvodným slovom riaditeľ SŠ Nižná. Pozvanie prijala aj vzácna návšteva z odboru školstva a športu, Žilinského samosprávneho kraja, Ing.Katarína Štalmachová. Po odovzdaní ocenení nasledovala vernisáž s občerstvením a otvorenie výstavy víťazných prác z X. ročníka celoslovenskej súťaže Kreativita Mladých grafikov 2018. Výstava sa nachádza v priestoroch vestibulu OcÚ Nižná, ktorú si môžete pozrieť do 31.05. 2018.