Posledný aprílový piatok bol dňom, kedy na našej škole vyvrcholil 9. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Kreativita mladých grafikov pod názvom „Múza“. Do súťaže sa prihlásilo 15 stredných umeleckých škôl. Odborná porota sa musela doslova  popasovať s približne dvoma stovkami výtvarných prác a nebolo ľahké vybrať tie najlepšie. Umelecká aj technická úroveň prác bola na vysokej úrovni.

     Pre pozvaných výhercov bolo deň predtým pripravené aj pútavé podujatie, ako bonbónik prednáška  venovaná modernému výtvarnému umenia od známeho výtvarného historika a kritika umenia PhDr. Ľubomíra Podušela CSc. z Bratislavy.

    Potom nasledovala tvorivá dielňa – workshop na tému „Moje druhé ja“, kde si súťažiaci preukázali svoje znalosti a kreatívny prístup k zadanej téme. A v piatok bol ten najslávnostnejší deň. Po kultúrnom programe si ceny prevzalo 20 súťažiacich z rúk p.riad. školy Ing. P. Smolára a  predsedu poroty doc.akad.mal. P. Ruska. Žiaci Strednej umeleckej školy obstáli výborne. Získali nasledujúce ceny a ocenenia. Gratulujeme. Do ďalšieho ročníka im prajeme veľa inšpirácie a tvorivých síl pri realizácií ďalších výtvarných prác.

Alexandra Chorvátová 3. miesto – kat.  Obalový materiál, Mária Kekeláková 2.miesto kat.- Malé grafické formy,Mária Kekeláková a Barbora Kopilcová 3.miesto kat. – Fotografia. Čestné uznanie si odniesli: Matúš Djubašák, Lucia Frančeková, Bianka Ivanová, Alexandra Chorvátová a Barbora Kopilcová.

Facebook