Spojená škola v Nižnej je od roku 2011 certifikovaná medzinárodnou spoločnosťou International Education Society LONDON na úroveň kvality vzdelávania. Je to inštitúcia, ktorá hodnotí rôzne vzdelávanie inštitúcie v rámci EÚ a ich hodnotenie vyjadruje úrovňou kvality vzdelávania ako aj úrovňou kvality jednotlivých vzdelávacích programov.

Naša škola získala rating – úroveň kvality vzdelávacej inštitúcie na úrovni BB – kvalitná škola s trvalo udržateľnými výsledkami.

Každý žiak školy , ktorý úspešne ukončí vzdelávanie na našej škole dostane certifikát kvality od spoločnosti IES London, ktorý je platný len s maturitným vysvedčením alebo s výučným listom. Tento certifikát jednoznačne určuje na akej kvalitnej škole žiak študoval a môže takto preukázať kvalitu svojho vzdelania. Toto je veľmi dôležité najmä v štátoch západnej Európy ako Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Nórsko nakoľko v týchto štátoch nepoznajú zmysel našich maturitných vysvedčení ale poznajú úroveň hodnotenia kvality vzdelávania. Takýto certifikát je podobný certifikácii ISO pre priemyselné podniky na základe, ktorých sa určuje kvalita firmy.

Certifikát IES sa nezíska automaticky, ale žiaci si ho musia kúpiť, nakoľko je to platená pridaná hodnota, ktorá zvyšuje úroveň získanej kvalifikácie v odbore.