Matura.sk
Novinky - aktuality

Burza informácií - Ružomberok

Dňa 29.11.2012 sme prijali pozvanie zúčastniť sa „ Burzy Informácii" ktorá sa konala v kultúrnom dome A.Hlinku v Ružomberku určená predovšetkým pre žiakov 8 - 9 ročníkov základných škôl Ružomberského okresu. Zúčastnilo sa jej 17 základných škôl. Burza informácii bola zameraná na prezentáciu študijných a učebných odborov vybraných stredných odborných škôl.