Matura.sk
Novinky - aktuality

Imatrikulácia 2011

Imatrikulácie majú na školách svoje miesto a svoju tradíciu. Prostredníctvom nich si starší študenti prijímajú do svojich radov novonastupujúcich prvákov. Pokiaľ si pamätám, začlenenie medzi bažantov nebývalo vždy „bezbolestné". A práve tu niekde sa začína nová tradícia na Spojenej škole. Našej študentskej rade nejde o podceňovanie prvákov, ale o ich radostné prijatie do kolektívu. To všetko v nádeji, že prváci budú hrdí nato, že im starší žiaci imatrikuláciou dávajú najavo svoje priateľstvo  a vedomie, že sa stávajú neodlučiteľnými a dôležitými členmi školy.

čítaj celý článok