Organizácia školského roka 2018/2019 v SŠ Nižná

Organizácia školského roka 2018/2019 v SŠ Nižná

 

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2018.
 • Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).
 • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 5. septembra 2018 (streda). 
 • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). 
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2018 (piatok). 

 

Prázdniny

 

 • jesenné prázdniny - 31. október 2018 – 2. november 2018,  vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok),
 • vianočné prázdniny - 23. december 2018 - 7. január 2019, vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok),
 • polročné prázdniny - 1. február 2019 (piatok), vyučovanie začne 4. februára 2019 (pondelok),
 • jarné prázdniny - 4. marec – 8. marec 2019, vyučovanie sa začne 11. marca 2019, 
 • veľkonočné prázdniny - 18. apríl 2019 - 23. apríl 2019, vyučovanie sa začína 24. apríla  2019 (streda),
 • letné prázdniny - 1. júl 2019 -31. august 2019. Začiatok vyučovania – 2. septembra 2019.

 

Klasifikačná pedagogická rada 

 

 • Polročná 29. január 2019 - dátum vydania vysvedčenia 31. január 2019
 • Koncoročná 25. jún 2019  -  dátum vydania vysvedčenia 28. jún 2019 

Maturitná skúška  

 

Riadny termín: 

 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS zo SJL - 12. 03. 2019 
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ - 13. 03. 2019
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z MAT - 14. 03. 2019
 • Praktická časť odbornej zložky -  13. 05. - 17. 05. 2019
 • Ústna forma internej časti 27. 05. – 31. 05. 2019  

  

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka 

 

Denné štúdium 

 • Termín: 13. máj a 16. máj 2019 – 1. kolo - kritériá budú vopred zverejnené na webovej stránke – časť prijímacie konanie.
 • Termín  18. jún 2019 - 2. kolo - na nenaplnený počet miest
 • Talentové skúšky na SUŠ: 29. apríl 2019

 

Externé, diaľkové štúdium

 • Termíny: jún, júl, august 2019 – bez prijímacích skúšok 

 

 

Plenárne rodičovské združenie - 23. 11. 2018 

Deň otvorených dverí  na SUŠ – 04.12. 2018

Lyžiarsky výcvik – 1. ročník – február- marec 2019

Kurz ochrany života a zdravia -  máj 2019

Účelové cvičenia –  december 2018, máj 2019

Kurz letných pohybových aktivít - máj 2019

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná