Kreativita mladých grafikov 2018

 

Kreativita mladých grafikov

"Orbis Pictus"

propozície súťaže

 

Kreativita mladých grafikov je súťaž spojená s tvorivými dielňami. Vznikla s cieľom prezentácie výsledkov tvorby mladých grafikov, propagačných grafikov, fotografov a dizajnérov, z potreby zvýraznenia práce stredných umeleckých škôl a združených stredných škôl s umeleckým zameraním a v neposlednej miere ako podpora estetickej výchovy a zmyslu pre krásu u mladého človeka. Je založená na systematickej individuálnej práci s talentovanými žiakmi.

Vyhlasovateľ podujatia:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ súťaže:

Spojená škola, Hattalova 471 , 027 43

Organizačná zložka: Stredná umelecká škola

Evidenčný list:

  1. Meno, priezvisko, vek súťažiaceho
  2. Názov práce
  3. Technika a rok vzniku práce (práca nesmie byť staršia ako jeden rok)
  4. Meno pedagóga
  5. Úplná adresa súťažiaceho
  6. Úplná adresa školy
  7. Emailová adresa školy

Evidenčný list musí byť pripevnený k práci v ľavom dolnom rohu tak, aby sa pri manipulácii nestratil. Zaslané súťažné práce nesmú presahovať formát A2 a nesmú byť adjustované. Škola musí k prácam priložiť celkový zoznam zaslaných súťažných prác. Evidenčný list je potrebné napísať v programe Microsoft Word, aby nedochádzalo k zámene mena a priezviska autora. Práce vyhotovené v elektronickej podobe prosím Vás zašlite aj na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Do celoslovenského kola postupujú prvé tri víťazné práce v jednotlivých kategóriách zo školských kôl, spolu teda 18 súťažných prác. Uzávierka súťaže bude dňa 29.2.20 18. Pre víťazov v jednotlivých kategóriách budú usporiadané tvorivé dielne a pre pedagógov stredných škôl s umeleckým zameraním odborný seminár a zaujímavý program. Predpokladaný termín vernisáže a odovzdávania cien: 27. apríl2018. Predpokladaný termín tvorivých dielní pre víťazov a termín odborného seminára pre pedagógov: 26.- 27. apríl2018.

Súťažná prehliadka "KMG" prebieha v nasledovných kategóriách:

Kategória "A" Obalový materiál

Kategória "B" Plagátová tvorba a logo

Kategória "C" Malé grafické formy (ex libris, grafiky s rozmermi 12xl2 cm)

Kategória "D" Ilustrácia

Kategória "E" Fotografia

Kategória "F" Voľná grafická tvorba (max A4)

Práce môžu byť vyhotovené v týchto grafických technikách:

1, tlač z hÍbky: suchá ihla, lept

2, tlač z výšky: drevoryt, drevorez, linoryt, linorez

3, tlač z plochy: litografia, monotypia

4, počítačová grafika

5, fotografia

Zaslané súťažné práce zostávajú v depozitári Spojenej školy v Nižnej. Škola si vyhradzuje právo na ich reprodukovanie v masovokomunikačných prostriedkoch a v publikovaných odborných prácach.

Katalóg:

Zostavovateľom katalógu je Spojená škola, Hattalova 471 , 027 43 Nižná. Katalóg bude obsahovať práce ocenených autorov. Na jeho vydanie prispieva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, preto majú ocenení autori súťaže a zúčastnené školy právo na jeden katalóg zdarma.

Súťažné práce prechádzajú výberom, za ktorý zodpovedá výberová komisia menovaná MŠVV a Š SR. Porota rozhodne o udelení cien v jednotlivých kategóriách, pričom má právo niektorú z cien neudeliť alebo rozdeliť medzi viacerých autorov.

 

 

Spojená škola, Hattalova 471 , 027 43 Nižná

Stredná umelecká škola, Hattalova 4 71 , 027 43 Nižná

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná