Olympiáda ANJ

Dňa 6. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 16 najlepších študentov angličtiny zo všetkých ročníkov, aby si zmerali sily v rôznych jazykových disciplínach ako je čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba. Súťažiaci s najväčším počtom bodov v písomnej časti postúpili do druhého kola, ktoré pozostávalo z voľného rozhovoru na základe modelovej situácie a práce s obrázkom.

Víťazmi sú všetci zúčastnení študenti, avšak ocenenie si mohli prevziať len tí, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach:

  1. Adrián Resutík z 2.A
  2. Andrej Zigman z 3.C
  3. Adrián Kendera z 2.C

Medzi najlepších riešiteľov patrili aj Lukáš Jurina z 2.A, Rebeka Tmáková z 1.G a Zuzana Veselovská z 1.G.

Víťaz Adrián Resutík postupuje do okresného kola OANJ.

Gratulujeme!

                                                                                                                                               Mgr. Eva Káziková v mene celej PK CJ

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná