Informačný seminár na tému:

Odborné vzdelávanie v kontexte  INDUSTRY 4.0.

Dňa 13. decembra 2017 sa na našej škole konal informačný seminár za účasti 27 odborných učiteľov z trinástich škôl Žilinského samosprávneho kraja. Toto stretnutie, ojedinelé svojho druhu v rámci odborných škôl, prišla podporiť aj riaditeľka odboru školstva a športu Mgr. Eva Rovňanová.

Cieľom informačného seminára bolo upozorniť na meniace sa podmienky vo svete priemyslu v dôsledku prichádzajúcej štvrtej priemyselnej revolúcie. Spojená škola v Nižnej si uvedomuje tento fakt a preto prichádza s myšlienkou zmeny obsahovej náplne niektorých odborných predmetov. Chceme pripraviť žiakov na plnú automatizáciu výrobných procesov, virtuálnu inštrumentáciu a akvizíciu dát v reálnom čase. Na takéto  riešenie je najlepšie pripravená spoločnosť National Instruments so svojím softvérovým produktom LabVIEW  a preto na seminári vystúpil zástupca  NI pán Rostislav Halaš s  prezentáciou o aktivitách NI pre oblasť vzdelávania. Zástupcovia  Žilinskej univerzity pán Libor Hargaš a Dušan Koniar vo svojej  prezentácii informovali  o využívaní LabVIEW na katedre mechatroniky a elektroniky ako aj vo svojej výskumnej práci. Neoddeliteľnou súčasťou výrobných aj laboratórnych procesov sú moderné digitálne meracie prístroje s komunikačných rozhraním, o ktorých informovali zástupcovia firmy Micronix pán Marián Brláž a Vlastimil Galuška.  

Záver informačného seminára sa niesol už len duchu Spojenej školy v Nižnej. Pani Lenka Badlíková  a pán Peter Smolár predvádzali účastníkom seminára konkrétne aplikácie využívané v našom vyučovacom procese ako matematické aplikácie, aplikácie na úrovni číslicovej techniky, merania charakteristík či automatizované systémy merania.

Závery z informačného seminára podporili všetci účastníci a to najmä v tom, že treba prispôsobiť obsah elektrotechnických  predmetov s portfóliom produktov NI, ktoré sú podporované softvérom LabVIEW.

Ing. Vladimíra Kozáčiková

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná